Slaba sličnost

slaba slicnost

Ana, jedna od njih, se požalila kako je frigidna i kako ima velikih problema u braku zbog toga. Pitala sam je na osnovu čega je to zaključila

[ceo tekst]